Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs
Barn leser en bok
Barn leker i sandkassa
To barn klemmer

Kort fortalt

Kidsa Christinegård er en barnehage i Bergen kommune, med 19 ansatte og 49 plasser fordelt på 3 avdelinger.


Tippetue

1-2 år

Stoltzen

2-5 år

Skredderdalen

3-6 år

Hvorfor velge Kidsa Christinegård?

Vi som jobber her er kreative, erfarne og tilstedeværende ansatte som sørger for at barnet ditt får en trygg tilknytning og god omsorg.

Vi har fokus på språkutvikling, friluftsliv og fysisk aktivitet, og arbeider hver dag for å legge til rette for at barna skal bli rike på opplevelser, lek og læring i trygge omgivelser. Personalet jobber systematisk med språkgrupper, tilrettelagt for enkeltbarns alder og modning, med blant annet sang og musikk som språkverktøy.

Gjennom et aktivt uteliv gir vi barna tid og rom til lek, undring og til å bruke fantasien. Vi har faste rutiner, men vi er alltid åpne for spontane innspill til aktiviteter og turer. 

Noe av det vi liker best

  • Fantastisk beliggenhet med Fjellveien og Stoltzekleiven som nærmeste naboer.
  • Kreative, erfarne og tilstedeværende ansatte som sørger for at barnet ditt får en trygg tilknytning og god omsorg
  • Fokus på språk hvor vi arbeider aktivt med språkstimulerende tiltak både for enkeltbarn og hele barnegruppen.
  • Fokus på friluftsliv og fysisk aktivitet - Gjennom et aktivt uteliv gir vi barna tid og rom til lek, undring og til å bruke fantasien.
  • Vi lærer barna bærekraftige og helserike vaner og inspirerer barna til bevissthet og samarbeid.
  • Fokus på barns medvirkning.

Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming